Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Gelişim Merkezi

Biz kimiz?

Bizler Kıbrıs’ta şimdiye dek kurulmuş olan  ilk toplumlararası düşünce kuruluşuyuz ve adımız, Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Gelişim Merkezi (Center for Sustainable Peace and Democratic Development) (SeeD). Katılımcı araştırmadan yararlanarak, her seviyedeki toplumların kapsayıcı olma, hesap verebilirlik ve demokrasi değerlerine dayalı olarak bilgiye dayalı kararlar almalarına imkansağlamayı amaçlayan etkin ve sürdürülebilir politika tavsiyeleri geliştirmekteyiz.

Nasıl ortaya çıktık?

SeeD Mayıs 2009’da başlatılan “Cyprus 2015” projesinden doğmuştur. “Katılımcı Oylama” denen yeni metodolojisi vasıtasıyla “Cyprus 2015” etkin ve sürdürülebilir politika tavsiyelerinde bulunmuş ve kapsayıcı eylem ve demokrasi değerlerine dayalı olarak demokratik vatandaşlık iştirakini sağlarken Kıbrıs Barış görüşmeleri hakkındaki politika tartışmasını haber vermiştir. Interpeace ve ‘UNDP-ACT’ın desteğiyle, SeeD, 2012 yılı sonlarında Belçika’da resmi olarak tescil edilmiştir. SeeD barış inşa etme ve uzlaşı süreçlerinde yıllardır tecrübe sahibi olan, son derece yetkin  iş sahiplerinden ve öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

 

Kıbrıs’ta ve ötesinde daha iyi bir gelecek için neler yapabileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Peace it Together ağı ve UNDP-ACT, uygulayıcı ortaklar Management Centre ve NGO Support Centre öncülüğünde herkesin bunu öğrenmesi için bir alan meydana getirmektedir: Sivil toplumun barışı ve sosyal bütünleşmeyi destekleyeceği dijital bir merkez.

 

Vizyon

Burası esas itibarıyla pozitif değişim için birşeyler yapmak isteyen herkesin buluşacağı,geçmiş deneyimlerin paylaşımı için ameli kaynaklar, ağ oluşturma araçları ve yöntemler sunan bir alan olacaktır. Bu alanın gayesi hem halihazırda sosyal bütünleşme,uzlaşı ve barış  üzerinde çalışan insanları desteklemek ve yeni aktörleri motive etmektir. Tahayyül etmek zor olabilir ancak söz konusu alan gelecek aylarda hayata geçecektir ve bu yıl Haziran ayında faaliyete girmesi beklenmektedir.

Bu arada bu dijital alanla ilgili elimizde ne var bir göz atalım…


 

Anasayfa: Kıbrıs  deneyimlerini onurlandırmak

Alan, 1970’lerden bu yana Kıbrıs’ta gerçekleştirilen tüm uzlaşı ve sosyal bütünleşme girişimlerinin (diğerlerinin yanı sıra düşünme eğitimleri, destek faaliyetleri,  diplomasi, sanatsal sergiler ve halk etkinlikleri) bir resmini gösteren bir sayfa ile açılacaktır. Önemli bir şey değiştiği zamanki kritik anlar vurgulanacak ve sizler bu anlar hakkında daha fazlasını okuyabilecek veya izleyebileceksiniz. Bu, Kıbrıs’ta barışı inşanın ve sivil toplumun gelişiminin canlı bir öyküsü olacak ve herkes yeni çabalarla veya eksik kalan çabaları tamamlayarak katkıda bulunabilecektir.

Anasayfada üç başlıca alan da yer alacaktır:  Bir’in gücü, etkileşimli araçlar ve barışın ölçümü

Bir’in Gücü: ağ oluşturma ve  birlikte çalışma

Bu, Kıbrıs’taki ve bölgedeki sivil toplum örgütleri için bi rağ oluşturma ve birlikte çalışma alanı olacak ve çevrimiçi proje formülasyonu ve birlikte çalışma için bir uzman ve araç listesi içerecektir.

Etkileşimli araçlar: barış için teknolojiden yararlanmak

Bu, uzlaşıyı ve sosyal bütünleşmeyi teşvik için herkesin kullanabileceği etkileşimli barış inşa ürünlerinin paylaşımına yönelik bir alan olacaktır. İlk başta çocuklar için çevrimiçi oyunlar, etkileşimli belgeseller ve dijital öğrenim araçları dahil olmak üzere Kıbrıs sivil toplumu tarafından geliştirilen ürünleri içinde barındıracaktır.

Barışı ölçmek: uzmanlar için, herkes için

Bu alanda, Kıbrıslı bir düşünce kuruluşu tarafından geliştirilen Sosyal Bütünleşme ve Uzlaşı Endeksi kullanılarak ölçülen, Kıbrıs’ta ve bölgede barışın durumuna dair özet ve analizleri bulabileceksiniz. Ayrıca, barışa olan kişisel katkınızı da puanlayan hızlı bir ankete katılmaya davet edileceksiniz.

Kıbrıs’ta ve ötesinde barış

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu öğeler Kıbrıs’taki sosyal bütünleşme ve uzlaşı öyküsüne katkıda bulunmuş olan eylemlerin tüm boyutlarını bir araya getirmektedir. Öykü Kıbrıs’tan çok ötelere gitmekte ve bu dijital alanın bölgede barışı inşa için gelecekte yapılacak yenilikleri kolaylaştırma potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Bu büyük ve sizinle birlikte destek olmayı sabırsızlıkla  beklediğimiz bir vizyondur. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s